top of page

Event

Event kan vara både små och stora. Det kan handla om en festival för tusentals åskådare eller en personaltillställning för 20 personer. Men oavsett hur stort eller litet det är så krävs det noggrann planering för att det skall bli ett lyckat event. En konferens eller en stor festival kräver omsorg och planering för ett bli ett lyckat event.

Jan har många års erfarenhet av event av olika slag. Dels event där han varit en del av arrangemanget, underleverantör, men också många olika event där han själv projektlett hela eventet. Exempel på event som Jan projektlett är bl.a. Nipyran i Sollefteå, en sommarfestival i 9 dagar med tusentals besökare, som Jan har arrangerat i 8 år. Marknadsmässa i Sollefteå höll Jan i under 3 år och Stjärnkväll, en företagsgala i Sollefteå har Jan arrangerat i 11 år.

Företaget har sitt säte i Sollefteå, Höga Kusten, men verkar i hela Sverige vid behov.

Till de ovan nämnda eventen så kommer dussintalet olika event av engångskaraktär in. Event där Jan hyrs in för att genomföra hela eller delar av eventet. För att ro eventen i hamn så anlitar Jan de olika kompetenser som behövs för respektive happening. Kan vara tält, mat och dryck, artister eller föreläsare, utsmyckning etc

Kontakta Jan för mer information om hur just ert event kan bli ett lyckat event. 

bottom of page